Pravidla placení stravného.

 Objednání stravy:  www.strava.cz

Přihlášky a řád školní jídelny

 Komentáře a připomínky:  jidelna@zs2kraslice.

  

 Informace pro strávníky - ceny stravného.

 

           Od 1.1.2018  bude z důvodu zvyšování nákladů na potraviny a energie zvýšena cena obědů. (Poslední navýšení ceny proběhlo v roce 2012.)

Prosíme všechny strávníky, kteří platí bezhotovostním příkazem, o zvýšení trvalého příkazu na dostatečnou částku.

 Děkujeme za pochopení.

Kategorie

Cena/oběd

Děti  7 – 10 let

25,- Kč

Děti 11 – 14 let

26,- Kč

15let a více

26,- Kč

Cizí strávníci

64,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam alergenů